LOTO PROCEDURE

1

COÖRDINATIE

Alle interventies moeten vooraf met het team worden besproken om de aard en de duur van het werk en de te vergrendelen apparatuur te bepalen.

SEPARATIE

2

De machine stopzetten.

Waarschuwing: Het volstaat niet een noodstopinrichting of regelcircuit te activeren om de werknemers te beschermen; de krachtbron moet volledig worden afgesloten. Controleer of er geen restenergie meer aanwezig is.

VERGRENDELING

3

Het afsluitpunt dat de separatie mogelijk maakt moet geïmmobiliseerd worden in open of gesloten stand volgens de instructies of de planmatige procedures.

Controleer of de inrichting goed vergrendeld is aan de hand van: een startpoging, een visuele controle van de aanwezigheid van een lockout-systeem of meetinrichtingen die aangeven dat er geen spanning, druk en stroming meer aanwezig is.

4

CONTROLE

De vergrendelde apparatuur moet worden geïdentificeerd met specifieke tags om aan te geven dat werkzaamheden bezig zijn en dat de apparatuur niet mag worden ontgrendeld.

5

MELDING

IMMOBILISATIE

6

Controleer of de inrichting goed vergrendeld is aan de hand van: een startpoging, een visuele controle van de aanwezigheid van een lockout-systeem of meetinrichtingen die aangeven dat er geen spanning, druk en stroming meer aanwezig is.

MELDING

5

De vergrendelde apparatuur moet worden geïdentificeerd met specifieke tags om aan te geven dat werkzaamheden bezig zijn en dat de apparatuur niet mag worden ontgrendeld.

© 2020 Unique Safety Products BV  |  sales@usp-safety.com  | +31 (0)10 822 44 00 | privacy statement | algemene verkoopvoorwaarden